Αποθήκες Logistics στον Μαραθώνα

Ενδιαφέρομαι για αυτό το ακίνητο

Αυτοτελή Κτήρια

Κωδικός: 159-Β140712
Περιοχή: Μαραθώνας - Αττική

Τιμή: 1.800.000€

Αποθήκες Logistics στον Μαραθώνα

Οι αποθήκες βρίσκονται στον Μαραθώνα σε κομβικό σημείο της Αττικής με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως: ISO 22000, HACCP , μέτρα ασφάλειας όπως πυρανίχνευσης, πυροπροστασία, πυρόσβεση, περιμετρικές κάμερες, συναγερμός, 24ωρη στατική φύλαξη, υγειονομική προστασία ,ασφάλεια κτιρίου & εμπορευμάτων κυλ).