Αποθήκες - Βιομηχανικό Κτήριο 7.000 τμ στην Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου

Ενδιαφέρομαι για αυτό το ακίνητο

Αυτοτελή Κτήρια

Κωδικός: 160-Β140808
Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Σίνδος - Θεσσαλονίκη

Τιμή: 2.050.000€

Αποθήκες - Βιομηχανικό Κτήριο 7.000 τμ στην Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου

Το ακίνητο βρίσκεται εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου Θεσσαλονίκης. Είναι περίπου 7.000 τμ. Αποτελείται από το κτίριο των γραφείων (ισόγειο, πρώτος και δεύτερος), το χώρο της παραγωγής (ισόγειο) και τον χώρο της αποθήκης (επίσης ισόγειο). Βρίσκεται σε γωνιακό οικόπεδο 12.000 τμ