Έργα: Ανάπτυξη Διεθνών Πωλήσεων

Ανάπτυξη διεθνών πωλήσεων για μεταφραστική εταιρεία

Κατάσταση: Η μεταφραστική εταιρία αν και 20 χρόνια στον χώρο δεν είχε καταφέρει να αναπτύξει απευθείας πελατολόγιο (direct sales) από το εξωτερικό. Αν και αναλάμβανε και ολοκλήρωνε με επιτυχία έργα μέσω άλλων διεθνών μεταφραστικών εταιρειών δεν μπορούσε να κλείσει απευθείας πελάτη χάνοντας σημαντικά κέρδη ανά έργο λόγο αντιπροσώπων.

Λύση: Η Strategy Mentor ανέπτυξε μία σειρά από εργαλεία πωλήσεων και μάρκετινγκ για συγκεκριμένους κλάδους του εξωτερικού έχοντας πάντα ως γνώμονα την υπάρχουσα υποδομή και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του πελάτη.

Αποτέλεσμα: Τα μετρήσιμα οφέλη που αποκόμισε ο πελάτης μετά την εφαρμογή των εργαλείων πωλήσεων και μάρκετινγκ από την Strategy Mentor είναι:
- Υπογραφή συμβολαίων απευθείας με πελάτες του εξωτερικού εκμηδενίζοντας οποιαδήποτε παρέμβαση αντιπροσώπου / διεθνής μεταφραστικής εταιρείας.
- Κατάλληλη υποδομή για την συμμετοχή και ανάληψη διεθνών μεταφραστικών έργων.
- Επαγγελματική παρουσία στον διεθνή χώρο με άμεσα και εμφανή αποτελέσματα και στις πωλήσεις του εσωτερικού.