Σχετικά με εμάς

15 ετή εμπειρία στον χώρο των Β2Β Πωλήσεων και Στρατηγικού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα και την Ευρώπη

H Strategy Mentor προσφέρει πρωτοποριακές και καινοτόμες λύσεις πωλήσεων και μάρκετινγκ για την Ελληνική και την διεθνή αγορά. Στόχος είναι η δημιουργία εύκολων, κατάλληλων και πρακτικών εργαλείων ανάπτυξης πωλήσεων βασισμένα στην υπάρχουσα υποδομή και τεχνογνωσία της Μικρομεσαίας Ελληνικής Επιχείρησης.

Τα στελέχη της Strategy Mentor έχουν δεκαπενταετή πορεία στον χώρο των Β2Β Πωλήσεων και Στρατηγικού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν αναπτύξει επιτυχώς προγράμματα πωλήσεων στον διεθνή χώρο με αποδεδειγμένα αποτελέσματα.

Η ιδιαιτερότητα της Ελληνικής επιχειρηματικής κατάστασης είναι πως η ανάπτυξη και η ευημερία των Ελληνικών επιχειρήσεων είναι άκρως συνδυασμένη και συνδεδεμένη με την σωστή και επιτυχή διαχείριση των ακινήτων που διαθέτει ή θέλει να αποκτήσει.  Η Strategy Mentor με αυτό ως στόχο, έχει καταφέρει να συνδυάσει επιτυχώς αυτούς τους τρεις τομείς: Πωλήσεις - Μάρκετινγκ - Ακίνητα με αποτέλεσμα την προσφορά επαγγελματικών μεσιτικών υπηρεσιών που σε συνδυασμό με την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων και πρακτικών μάρκετινγκ έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της επιτυχίας πώλησης των ακινήτων που αναλαμβάνει.

Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και τα εργαλεία αυτών των ενεργειών προσφέρονται μέσα από τις παρακάτω κατηγορίες υπηρεσιών:

Οι υπηρεσίες ανάπτυξης πωλήσεων και στρατηγικού μάρκετινγκ της Strategy Mentor δεν υπόσχονται «να οδηγήσουν την επιχείρησή σας στην κορυφή της αγοράς της και ακόμα μακρύτερα» ούτε «βελτιστοποιούμαι την εταιρεία σας με στόχο την μεγιστοποίηση των πωλησεών σας». Αυτό που υποσχόμαστε είναι η δημιουργία κατάλληλων εργαλείων πωλήσεων & μάρκετινγκ που θα σας βοηθήσουν να επικεντρώσετε την τεχνογνωσία που ήδη κατέχετε ως επιχειρηματίες και στελέχη για να μεθοδεύσετε τις ενεργειές σας και να πετύχετε τους στόχους σας. Δεν χρειάζονται πολύπλοκες πρακτικές και χρονοβόρες διαδικασίες για να ενεργοποιήσετε τα πλεονεκτήματα που διαθέτετε ήδη και να κερδίσετε μερίδιο στην διεθνή αγορά. Απλά χρειάζεστε εύκολα και πρακτικά εργαλεία πωλήσεων!