Ανάπτυξη Διεθνών Πωλήσεων

Εφαρμογή διαδικτυακών και μη εργαλείων ανάπτυξης διεθνούς πελατολογίου.

Η Strategy Mentor αναλαμβάνει την ανάπτυξη διεθνούς πελατολογίου και την αποτελεσματική αύξηση των πωλησεών σας. Οι σημερινές οικονομικές συνθήκες και η νέα πραγματικότητα της Ελληνικής Αγοράς έχουν γονατίσει τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Η οικονομική κρίση, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, οι απανωτοί φόροι και η φειδωλή τραπεζική υποστήριξη ακόμα και σε καινοτόμες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις συγκροτούν ένα άκρος αφιλόξενο και εχθρικό περιβάλλον. Με αποτέλεσμα να έχετε αποφασίσει, να αναπτύξετε τις πωλήσεις σας σε διεθνή επίπεδο αλλά δεν γνωρίζετε:

  • Πως να κυνηγήσετε και να στοχεύσετε τους πελάτες σας στο εξωτερικό;
  • Ποια κανάλια πωλήσεων είναι τα πιο αποτελεσματικά για να πουλήσετε τα προϊόντα και/η τις υπηρεσίες σας στο εξωτερικό;
  • Γιατί δεν τα έχετε καταφέρει ως σήμερα ακόμα και μετά από τόσες προσπάθειες;
  • Τι επένδυση χρειάζεται για να πετύχετε στο διεθνές ανταγωνιστικό τοπίο;
  • Πόσο χρόνο θα πάρει μέχρι να έρθουν οι πρώτοι πελάτες και πωλήσεις;

Για απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα και σε πολλά άλλα που αφορούν τις διεθνείς πωλήσεις επικοινωνήστε μαζί μας. Η Strategy Mentor έχει την εμπειρία, την γνώση αλλά και τον τρόπο να σας βοηθήσει να αναπτύξετε το διεθνές πελατολόγιο που επιθυμείτε μέσα από την δόμηση εργαλείων και πρακτικών που πιστοποιημένα οδηγούν σε πωλήσεις εξωτερικού. Απλά για να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα πωλήσεων σε διεθνές επίπεδο χρειάζεται: (α) η σωστή επιλογή εργαλείων πωλήσεων και μάρκετινγκ, (β) ο κατάλληλος σχεδιασμός και ανάπτυξή τους, και τέλος (γ) η επαγγελματική εκτέλεση και υποστηριξή τους.

Εύρεση και Ανάπτυξη Υποψήφιων Πελατών

Δημιουργία Διαδικασίας Διεθνών Πωλήσεων

Ανάπτυξη B2B Διαδικτυακών Εργαλείων Συνεργασίας

Στοχοποίηση και Οργάνωση Εκθέσεων και Συνέδριων

Εργαλεία Διαπραγμάτευσης και Κλεισίματος

Ολοκλήρωση Διαδικτυακής Διεθνούς Παρουσίας