Έργα: CRM Υλοποίηση

CRM Εγκατάσταση σε εταιρεία Εμπορίας και Εγκατάστασης Ηλιακών Θερμοσιφώνων

Κατάσταση: Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε 3 υποκαταστήματα στην Αττική και προσπαθούσε να βρει ένα τρόπο να συγκεντρώσει το πελατολόγιο της και να προγραμματίζει τις εργασίες πωλήσεων και υποστήριξης άμεσα, εύκολα και λειτουργικά. Δεν μπορούσε όμως να επενδύσει σε πολυδάπανες εφαρμογές και ακριβό εξοπλισμό.

Λύση: Μετά από ανάλυση των υποψήφιων CRM εφαρμογών ομάδα της Strategy Mentor επέλεξε ένα SaaS CRM εργαλείο το οποίο και παραμετροποίησε για να παρακολουθεί σωστά τις πωλήσεις και των τριών καταστημάτων. Συγχρόνως οργανώθηκε το τμήμα εγκαταστάσεων Ηλ. Θερμοσιφώνων ανά τεχνικό και προβλεπόμενες εργασίες.

Αποτέλεσμα: Χαμηλό κόστος επένδυσης CRM με άμεση απόσβεση του πελάτη εντός 3 μηνών. Ολοκλήρωση εφαρμογής και εκπαίδευση εργαζομένων μέσα σε ένα μήνα. Άμεση λειτουργικότητα και παράλληλη έναρξη του CRM και στα τρία (3) υποκαταστήματα. Παρακολούθηση όλων των εργασιών πωλήσεων και υποστήριξης ανά υποκατάστημα. Πλήρη έλεγχος των εργασιών και προγραμματισμός τεχνικών και συνεργιών εγκατάστασης.