Εφαρμογή Μεθοδολογίας Πωλήσεων (SPfS)

Εφαρμογή επαγγελματικής μεθοδολογίας πωλήσεων για την παροχή λύσεων και διάθεσης προϊόντων υψηλής αξίας.

H Strategy Mentor σας βοηθά να δημιουργήσετε την κατάλληλη μεθοδολογία πωλήσεων και τα ανάλογα εργαλεία για να διαφοροποιήσετε την επιχειρησή σας από το σύνολο. Μία διαφοροποίηση που χτίζεται όχι μόνο πάνω στα χαρακτηριστικά των προϊόντων σας η τις ιδιαιτερότητες που παρέχουν οι υπηρεσίες σας αλλά και από τον τρόπο που οι πελάτες θα επικοινωνήσουν και θα συνεργαστούν μαζί σας. Τα στελέχη της Strategy Mentor εφαρμόζουν διαδικασίες και εργαλεία πωλήσεων (που χρησιμοποιούνται από κορυφαίες διεθνείς επιχειρήσεις), και στηρίζουν όλα τα στάδια και κύκλο των πωλήσεων:

 • Αναγνώριση πιθανών πελατών (prospecting)
 • Διάγνωση αναγκών πελατών
 • Διαμόρφωση ενδεχόμενης λύσης με βάση τις ανάγκες του πελάτη
 • Καθιέρωση αξίας στον πελάτη για το προϊόν / υπηρεσία που προσφέρεται
 • Διαπραγμάτευση και πρόσβαση στο στέλεχος που λαμβάνει τις αποφάσεις
 • Εφαρμογή μεθόδων για τον έλεγχο των κύκλων πωλήσεων και μείωσης των κινδύνων του αγοραστή
 • Προετοιμασία δραστηριοτήτων και εργαλείων (ROI, ανταγωνισμός, απόδειξη λύσης) που οδηγούν σε κλείσιμο της πώλησης
 • Διαπραγμάτευση μια win-win λύση με τους πελάτες
 • Εργαλεία Follow Up για εξασφάλιση επιτυχίας των πελατών

Η εφαρμογή επαγγελματικής μεθοδολογίας πωλήσεων είναι ο μοναδικός τρόπος για την μετάβαση μιας επιχείρησης από την απλή πώληση προϊόντων προς την παροχή και διάθεση λύσεων υψηλής αξίας. Το μόνο που πρέπει να προσέχει και να ενσωματώνει είναι οι νέοι παράγοντες που επηρεάζουν και μεταβάλλουν το προφίλ του αγοραστή σήμερα. Οι αγοραστές σήμερα είναι ενημερωμένοι, εκπαιδευμένοι και αρκετά άνετοι με τη χρήση της τεχνολογίας και των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για καθοδήγηση στην κάθε διαδικασία αγοράς τους. Συνεπώς, ο ενημερωμένος πλέον αγοραστής αναμένει από τους πωλητές που θα τον προσεγγίζουν να προσφέρουν τεράστια πρόσθετη αξία στις λύσεις τους αλλά και να υλοποιήσουν όποια σύνθετη και εξειδικευμένη ανάγκη έχει. Ως αποτέλεσμα, όσες επιχειρήσεις δεν το καταφέρνουν βρίσκουν «τοίχο» στο να πετύχουν τις πωλήσεις που επιθυμούν.

Στο τέλος οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν πως χρειάζονται νέες διαδικασίες, μεθόδους, δεξιότητες και εργαλεία για να ανταγωνιστούν στον B2B κόσμο του σήμερα. Για την εξέλιξη και αναβάθμιση των Β2Β πωλήσεων η Strategy Mentor προτείνει την διαδικασία πώλησης λύσεων υψηλής αξίας - Sales Process for Solutions – (SPfS).

Το Sales Process for Solutions – (SPfS) διαμορφώνεται με βάση το ξεχωριστό προϊόν του κάθε πελάτη ή των δυνατοτήτων των υπηρεσιών που παρέχει και σε συνάρτηση με την συνολική στρατηγική του κατεύθυνση. Στο τέλος του προγράμματος ο πελάτης θα λάβει μια ξεκάθαρη Μεθοδολογία Πωλήσεων με εξατομικευμένα εργαλεία στήριξης πωλήσεων για να ανταγωνιστεί επιτυχώς στην αγορά του. Πρόσφατες ανεξάρτητες έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην υλοποίηση μίας επαγγελματικής μεθοδολογίας πώλησης συνειδητοποιούν άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα και βελτίωση των πωλησεών τους. Ακόμα επιτυγχάνουν:

 • Αύξηση πωλήσεων σε ατομικό επίπεδο πωλητή
 • Αύξηση πωλήσεων αναλογικά στην ομάδα πωλήσεων
 • Αύξηση του συνολικού τιμήματος πώλησης του έργου/υπηρεσίας/προϊών  
 • Μείωση του χρόνου επίτευξης στόχων και κύκλου πώλησης

Συμπληρώστε την φόρμα και κατεβάστε το Έντυπο ενημέρωσης [Datasheet - Sales Process For Solutions – SPfS] που εξηγεί αναλυτικά τον τρόπο υλοποίησης και ολοκλήρωσης των υπηρεσιών της ανάπτυξης της μεθοδολογίας των πωλησεών σας.