Τρόποι Συνεργασίας - 3 Επίπεδα

Επιλέξτε εσείς με πιο τρόπο και σε τι βαθμό θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας μέσα από τα τρία επίπεδα συνεργασίας που παρέχουμε!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπηρεσίες Στρατηγικού Μάρκετινγκ

Πρωτοποριακές και καινοτόμες λύσεις μάρκετινγκ για την Ελληνική και την διεθνή αγορά!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπηρεσίες Ανάπτυξης Πωλήσεων

Eύκολα, κατάλληλα και πρακτικά εργαλεία ανάπτυξης πωλήσεων βασισμένα στην υπάρχουσα υποδομή και τεχνογνωσία της Μικρομεσαίας Ελληνικής Επιχείρησης!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μεσιτικές Υπηρεσίες

Προσφορά επαγγελματικών μεσιτικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων και πρακτικών μάρκετινγκ με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της επιτυχίας πωλήσεων ακινήτων!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξεύρεση Επενδυτή

Ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή ή συνεργάτη για την αποτελεσματική αξιοποίηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Μαζική Αποστολή Email

Προώθηση και διαφήμιση προϊόντων / υπηρεσιών σας στο κατάλληλο πελατολόγιο ή τμήμα της αγοράς που σας ενδιαφέρει.

Μορφολογία Ιστοσελίδας

Δημιουργία μορφολογίας ιστοσελίδας με στόχο να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην επιχείρηση σας.

CRM Υλοποίηση

Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικού CRM συστήματος που επιβεβαιώνει ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες και απαιτήσεις της επιχείρησης... ΠΡΙΝ οποιαδήποτε δαπανηρή επένδυση!

Μάρκετινγκ Ακινήτων

Εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων και πρακτικών μάρκετινγκ με αποτέλεσμα την επιτυχή πώληση ακινήτων.

Κατεβάστε τον Οδηγό που σας ενδιαφέρει