Έργα: Μορφολογία Ιστοσελίδας

Επανασχεδιασμός και βελτιστοποίηση Ιστοσελίδας

Κατάσταση: Η εταιρία όταν προσέγγισε την Strategy Mentor είχε μία καλή αλλά μη παραγωγική ιστοσελίδα όπου αποτύγχανε στο να προσελκύσει επισκέπτες και να τους μετατρέψει σε πελάτες.

Λύση: Η ομάδα της Strategy Mentor εναρμόνισε και αναβάθμισε την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μέσα από εντατικό benchmarking της παγκόσμιας αγοράς - IT Solutions και την αναδιαμόρφωση της με βάση το κοινό-στόχο / πελατολόγιο στο οποίο απευθύνεται.

Αποτέλεσμα: Τα μετρήσιμα οφέλη που αποκόμισε ο πελάτης μετά τον επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας από την Strategy Mentor είναι:
- Η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών
- Μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης επισκεπτών
- Η αύξηση του χρόνου στο χώρο του ιστοχώρου
- Αύξηση του αριθμού των νέων αιτήσεων ενδιαφερομένων – εγγραφών
- Η αύξηση του συνολικού ποσού των πωλήσεων που δημιουργούνται
- Ενίσχυση τις τρέχουσας κατάταξης SEO για σημαντικές λέξεις-κλειδιά