Εξεύρεση Επενδυτή

Ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή ή συνεργάτη για την αποτελεσματική αξιοποίηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Η Strategy Mentor αναλαμβάνει την ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή, συνεργάτη η χρηματοδότη για την αποτελεσματική αξιοποίηση και ανάπτυξη start ups, ιδεών και επιχειρήσεων. Προσφέρουμε υπηρεσίες εύρεσης χρηματοδότησης μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, angel investors και venture capitals για την επιτυχή αξιοποίηση ή ανάπτυξη της επιχείρηση σας.

Ιδιωτικά Κεφάλαια ( Private Equity): αυτή η επιλογή καλύπτει μια σειρά από επενδύσεις που γίνονται συνήθως από απλούς ιδιώτες ή ιδιωτικά ιδρύματα. Τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά μιας εταιρείας ή του start up, να χρηματοδοτήσουν ένα έργο η μία καινοτομική ιδέα ή απλά να δοθούν ως τρόπος εμπλοκής ή συμμετοχής του ιδιώτη στην ιδέα / επιχείρηση.

Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital): και αυτή η επιλογή είναι μια μορφή ιδιωτικής επένδυσης κεφαλαίων, αλλά διοικείται διαφορετικά μιας και είναι σχεδιασμένα να χρηματοδοτήσουν start ups με δυνατότητες για υψηλή ανάπτυξη και αποδόσεις. Αυτή η επιλογή χρηματοδότησης βοηθά στην ίδρυση, ανάπτυξη ή εξαγορά μιας εταιρείας, βάσει του οποίου ο επενδυτής αποκτά τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως αντάλλαγμα για την παροχή χρηματοδότησης. Οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων δεν παρέχουν μόνο τα χρήματα αλλά και τεχνογνωσία στην επιχείρηση / start up, με στόχο να την βοηθήσει στο ξεκίνημα της για να πετύχει στον κλάδο της.

Επενδυτής Άγγελος ( Angel Investor): οι Επενδυτές Άγγελοι είναι ιδιώτες επενδυτές (συνήθως πρώην επιχειρηματίες ή διευθυντικά στελέχη) που κατέχουν ουσιώδη ποσά προς επένδυση και αναζητούν υψηλές αποδόσεις μέσω των ιδιωτικών επενδύσεων σε νέες και καινοτομικές εταιρείες. Παρέχουν παρόμοια χρηματοδότηση όπως και οι επενδυτές επιχειρηματικών συμμετοχών, αλλά συνήθως με μικρότερα ποσά.

 

Εργαλεία Εξασφάλισης Χρηματοδότησης & Ανεύρεσης Στρατηγικού Επενδυτή

Η ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή ή εξασφάλιση χρηματοδότησης απαιτεί μια προγραμματισμένη στρατηγική πωλήσεων από την πλευρά σας για να βεβαιωθείτε ότι θα επικοινωνήσετε σωστά και αποτελεσματικά τις δυνατότητες της ιδέας ή επιχείρησής σας αλλά και ότι πληρείται τα κριτήρια των υποψήφιων επενδυτών. Η Strategy Mentor αναλαμβάνει για λογαριασμό σας:

Έρευνα Αγοράς: Διεξοδική έρευνα της αγοράς σας με στόχο την πιστοποίηση του ανταγωνιστικού σας πλεονεκτήματος. Το ίδιο αφορά και για τους υποψήφιους χρηματοδότες σας. Θα πρέπει να γνωρίζεται σε βάθος το προφίλ του κάθε χρηματοδότη, το τι ζητάει αλλά και να είστε σε θέση να απαντήσετε αναλυτικά σε ερωτήσεις σχετικά με τα μακροπρόθεσμα πλάνα ανάπτυξης σας.

Επιχειρηματικό Πλάνο: Δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου που περιλαμβάνει ακριβείς χρηματοοικονομικές πληροφορίες και ρεαλιστικό πλάνο αποδόσεων βασισμένο σε έρευνα αγοράς που επιβεβαιώνουν και στηρίζουν ενσωματωμένες προβλέψεις. Το επιχειρηματικό πλάνο θα πρέπει να δημιουργηθεί έτσι ώστε να επικοινωνεί ξεκάθαρα με ποιον τρόπο θα αποφέρει κέρδη η ιδέα ή το start up σας και σε πόσο χρόνο θα αποσβεστεί η επένδυση του υποψήφιου χρηματοδότη σας.

Προώθηση Επιχειρηματικού Πλάνου: Έρευνα και αναγνώριση των κατάλληλων επενδυτών για την επιχειρηματική σας ιδέα ή start up με βάση τα κριτήρια που έχετε θέσει και ανάλογα με τον κλάδο που επιχειρείτε να εισέλθετε. Κατάθεση της πρότασης σας στα κατάλληλα πρόσωπα, διαδικτυακά εργαλεία, οργανισμούς και δίκτυα χρηματοδότησης για την άμεση ενεργοποίηση της Διαδικασίας Επιλογής Χρηματοδότησης. Στάδια ενεργοποίησης και ολοκλήρωσης χρηματοδότησης:

  1. Κατάθεση Επιχειρηματικού Πλάνου
  2. Χρηματοοικονομικός Έλεγχος
  3. Όροι Χρηματοδότησης και Επένδυσης
  4. Εκτέλεση Επιχειρηματικού Πλάνου
  5. Διάλυση Συνεργασίας μέσω Εξαγοράς, Συγχωνεύσεων, ή Δημόσιας Εγγραφής (IPO)

Πώληση Ιδέας - Παρουσίαση: Με την ολοκλήρωση της έρευνας αγοράς και της δημιουργίας του Επιχειρηματικού Πλάνου αναλαμβάνουμε την τελειοποίηση της παρουσίασης της ιδέας ή start up σας στους υποψήφιους επενδυτές τονίζοντας τους βασικούς λόγους επένδυσης.