Καταχώρηση Ακινήτου ή Επιχειρηματικής Ευκαιρίας

«Προβάλλετε το ακίνητό σας ή την επιχειρηματική σας ιδέα μέσα από τα κανάλια προώθησης και επικοινωνίας της Strategy Mentor»

Εάν θέλετε για άμεσα αποτελέσματα να προβάλλεται το ακίνητό σας ή την επιχειρηματική σας ιδέα μέσα από τα κανάλια προώθησης και επικοινωνίας της Strategy Mentor συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Μετά την παραλαβή των στοιχείων σας ένας εκπρόσωπος της Strategy Mentor θα επικοινωνήσει μαζί σας όπου και θα σας καθοδηγήσει για τον τρόπο συνεργασίας και μεθόδους εκπλήρωσης των επιχειρηματικών σας στόχων.

Εντολή Ανάθεσης Ακινήτου - Επενδυτικής Ευκαιρίας σε Strategy Mentor: Ονοματεπώνυμο:


Σταθερό Τηλέφωνο:


Κινητό Τηλέφωνο:


Διεύθυνση Ακινήτου ή Έδρα Επιχειρηματικής Ευκαιρίας:


E-mail:


Περιγραφή Ακινήτου ή Επιχειρηματικής Ευκαιρίας:


Τετραγωνικά Μέτρα Ακινήτου (μόνο για ακίνητα):


Τιμή Πώλησης (μόνο για ακίνητα):


Δηλώνω Υπεύθυνα ότι:
  • Τα στοιχεία στην παρούσα Εντολή είναι αληθή και ακριβή.
  • Συμφωνώ με τους όρους συνεργασίας της Strategy Mentor.
  • H εντολή αποστέλλεται αυτόματα αλλά μπορείτε να μας την στείλετε και με fax. στο 211 7405652

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ της STRATEGY MENTOR ↓

Αμοιβή για Εκπροσώπηση και Προώθηση Ακινήτου

Σας αναθέτω, με την ιδιότητά σας ως Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων να ανεύρετε και μου υποδείξετε ενδιαφερόμενους πελάτες σας ή και να γνωστοποιήσετε απλά σε αυτούς τα στοιχεία ώστε να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί μου για διαπραγματεύσεις, με σκοπό την αγορά ή πώληση ή ανταλλαγή  ή την παραχώρηση προς ανοικοδόμηση με το σύστημα της αντιπαροχής, ή την εκμίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση του δικαιώματος κυριότητας ή χρήσης ή και εκμετάλλευσης ακόμη του/των παρακάτω ακινήτου/ων.
Σας υπόσχομαι ότι σε περίπτωση που καταρτιστεί σύμβαση με την άμεση ή έμμεση διαμεσολάβησή σας να σας καταβάλουμε ως αμοιβή το 2% για όλες τις ανωτέρω συναλλαγές πλην της μισθώσεως που η αμοιβή σας θα είναι 1 ενοίκιο. Σε περίπτωση προσυμφώνου θα σας καταβληθεί η μισή αμοιβή και εξολοκλήρου την ημέρα υπογραφής του οριστικού συμβολαίου.

Αμοιβή για Εκπροσώπηση και Προώθηση Επιχειρηματικής Ευκαιρίας

Σας αναθέτω, με την ιδιότητά σας ως Ειδικό Σύμβουλο Management - Πωλήσεων και Στρατηγικής την παροχή Υπηρεσιών με πρωταρχικό σκοπό την έρευνα και εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για αγορά ή συμμετοχή σε μέρος του κεφαλαίου της εταιρείας (η επιχειρηματικής ιδέας, ή start ups) ή άλλης μορφής εποικοδομητικής συνεργασίας. Η αμοιβή σας, ως ειδικού συμβούλου, θα οριστεί σε ειδικό συμφωνητικό και μετά από ανάλυση των στοιχείων και πληροφοριών της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας και με βάση τα ζητούμενα και απαιτήσεις μου, ως εντολέα.