Έργα: Εξεύρεση Επενδυτή

Ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή για εταιρεία Αποθήκευσης - Διαμετακομιστικό Κέντρο

Κατάσταση: Η εταιρία όταν προσέγγισε την Strategy Mentor λειτουργούσε ήδη πέντε (5) χρόνια στον χώρο των αποθηκεύσεων αλλά δεν είχε καταφέρει να δημιουργήσει το κατάλληλο πελατολόγιο και έσοδα με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες αποπληρωμής δανείων και υποχρεώσεων. Συνεπώς η εταιρία έψαχνε επείγοντος για επενδυτή / στρατηγικό συνεργάτη και την άμεση εμπλοκή του στις δραστηριότητες της είτε με την ανάλογη τεχνογνωσία – πελατολόγιο είτε με την μορφή χρηματικής επένδυσης.

Λύση: Η ομάδα της Strategy Mentor δημιούργησε το κατάλληλο προωθητικό υλικό (παρουσίαση, αναλυτικό πλάνο απόδοσης επένδυσης κτλ) και το προώθησε στο κατάλληλο επενδυτικό κοινό.

Αποτέλεσμα: Εντός έξι μηνών από την έναρξη της συνεργασίας με το Διαμετακομιστικό Κέντρο η Strategy Mentor κατάφερε να βρει τέσσερις (4) υποψήφιους επενδυτές και τελικός να υπογραφεί σύμβαση εξαγοράς. Το τίμημα που επετεύχθη ήταν κατά ένα εκατομμύριο ευρώ (€) πάνω από την μίνιμουμ τιμή ασφαλείας που είχε ορίσει ό πελάτης.