Έργα: Μάρκετιγνκ Ακινήτων

Προώθηση Ακινήτων για Κατασκευαστές & Μεσίτες

Κατάσταση: Δεκατρία (13) μεσιτικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες προσπαθούσαν διαφοροποιήσουν και να γνωστοποιήσουν τα απούλητα ακίνητα τους στην αγορά χωρίς τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Λύση: Επειδή στην κρίση, δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε τον αγοραστή, τον ψάχνουμε για αυτό και η Strategy Mentor δημιούργησε ένα Real Estate Newsletter και ενσωμάτωσε τα ακίνητα των δεκατριών (13) γραφείων δίνοντας αναλυτική περιγραφή, τοποθεσία και φωτογραφίες με σκοπό να τα προωθήσει επιτυχώς πανελλαδικά. Για την σωστή προώθηση του κάθε ακινήτου δημιουργήθηκε ένα mini website όπου προβάλλονταν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά τους και με φωτογραφίες.

Αποτέλεσμα: Άμεση κοινοποίηση των ακινήτων των δεκατριών (13) γραφείων σε 570.000 αγοραστές ακινήτων πανελλαδικά. Πλήρη γνωστοποίηση σε ενδιαφερόμενους με ολοκληρωμένη παρουσίαση και προώθηση των χαρακτηριστικών ανά ακίνητο δημιουργώντας ενδιαφέρον και πιθανό πελατολόγιο για κάθε προβαλλόμενο ακίνητο!