Βιομηχανικό Ακίνητο – Αποθήκες 8.930τμ Επί της Θηβών

Βιομηχανικό Ακίνητο – Αποθήκες

Ενδιαφέρομαι για αυτό το ακίνητο

Αυτοτελή Κτήρια

Κωδικός: 139-Β131019
Περιοχή: Αθήνα - Αθήνα

Τιμή: 8.000.000€

Βιομηχανικό Ακίνητο – Αποθήκες 8.930τμ Επί της Θηβών

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τέσσερα διακριτά επαγγελματικά κτίρια αποθηκών. Καλύπτουν συνολική επιφάνεια 4.500,44 τ.μ. και περιλαμβάνουν ισόγεια βιομηχανικά υπόστεγα (αίθουσες). Οικόπεδο 10.230,76 τ.μ. Τοποθεσία: Το οικόπεδο βρίσκεται σε θέση με άριστη πρόσβαση και μεγάλη προβολή από την οδό Θηβών