30.000 τμ Έκταση για Ανάπτυξη στην Κέρκυρα

Καταπληκτικό κομμάτι γης για ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας

Ενδιαφέρομαι για αυτό το ακίνητο

Οικόπεδα

Κωδικός: 144-L131219
Περιοχή: Κέρκυρα - Κέρκυρα

30.000 τμ Έκταση για Ανάπτυξη στην Κέρκυρα

Καταπληκτικό κομμάτι γης για ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας ή μοντέρνων βιλλών στην Κέρκυρα.